Tietoja haetaan, pieni hetki...

Tietoja haetaan, pieni hetki...

|

Matkaehdot

matkaehdot 490x200

Eckerö Linen kuljetusehdot
Matkan varaaminen ja lunastaminen
Ikärajat
Matkustusasiakirjat
Matkustajan velvollisuudet
Turvallisuus
Terveydentila, raskaus, liikuntarajoitteisuus
Matkan maksaminen, muutos- ja peruutusehdot
Ryhmien nimilistat ja lähtöselvitys
Löytötavarat
Hotellihuoneiden luovutus
Lemmikkieläimet
S-Etukortilla bonusta
Asiakaspalautteet
Lähtöselvitys
Laivan infopiste
Luotto- ja maksukortit
Auto mukana matkalla
Alkoholin matkustajatuonti
Laivan järjestyssäännöt

Eckerö Linen kuljetusehdot

Yhtiö varaa itselleen ja edustajilleen sekä maissa että laivalla oikeuden kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka voi olla vaarallinen muille matkustajille, joka voi rajoittaa matkustajien oikeuksia tai tavalla tai toisella aiheuttaa yhtiölle kustannuksia. Aluksen edustajat voivat kieltäytyä kuljettamasta päihtyneitä tai häiritsevästi käyttäytyviä. Matkustaja noudattakoon Eckerö Linen järjestyssääntöjä ja laivan päällystön antamia ohjeita turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi.

Yhteenveto matkustajien ja matkatavaroiden yleisistä kuljetusehdoista.

1. Rahdinottaja on kuljettavan laivan varustamo Eckerö Line Ab Oy.

2. Matkustaja ei saa luovuttaa toiselle lipunmukaista oikeuttaan. Sillä, joka on hankkinut lipun toisen puolesta, on katsottava olleen siihen oikeus, sekä oikeus hyväksyä varustamon yleiset kuljetusehdot tämän puolesta.

3. Jos rahdinottaja tai joku hänen vastuullaan oleva on syyllistynyt virheeseen tai laiminlyöntiin, on hän velvollinen korvaamaan matkustajan kuolemasta tai loukkaantumisesta aiheutuneen vahingon, sekä vahingon, joka aiheutuu matkustajan matkatavaroille. Sama koskee vahinkoa, joka johtuu matkustajan tai hänen matkatavaroidensa viivästymisestä.

4. Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita, taideteoksia, eikä muuta erityisen arvokasta matkatavaraa, jos hän ei ole ottanut omaisuutta säilytettäväkseen.

5. Mikäli rahdin vastuu asianmukaisesti vahvistetaan, on se kuitenkin rajoitettu Suomen merilain mukaisesti.

6. Rahdinottaja vapauttaa itsensä lisäksi vastuusta, joka koskee:

a) matkustajan henkilö- ja viivästysvahinkoa ajalta, joka on kulunut ennen matkustajan saapumista alukseen ja hänen maihin astumisensa jälkeen.

b) käsimatkatavaran, lukuunottaen myös ajoneuvoissa tai sen päällä kuljetettava tavara, menetystä, viivästymistä tai sen vahingoittumista ajalta ennen käsimatkatavaran alukseen tuomista tai maihin viemisen jälkeen.

c) menetystä, viivästymistä tai vahinkoa, joka on aiheutunut toisen laivaisännän kuljetusosuuden aikana sattuneesta tapahtumasta, jos on sovittu tai selvästi edellytetty, että kuljetuksen kokonaan tai tietyltä osin suorittaa joku muu nimetty laivanisäntä kuin rahdinottaja. Sama koskee tapauksia, joissa matkustajalla on oikeus käyttää muuta rahdinottajaa.

7. Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus myös toisella kuin ilmoituksissa mainitulla tai lippuun merkityllä aluksella sekä ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia aikatauluihin ja poiketa matkareitiltä.

8. Täydelliset kuljetusehdot ovat saatavissa terminaaleista, aluksilta, konttoreista ja matkatoimistoista.

TURVALLISUUSSYISTÄ SEURAAVIEN VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMINEN MATKUSTAJIEN MATKATAVAROISSA ON KIELLETTYÄ:

- räjähteet, ammukset (urheilu- ja metsästyskäyttöön tarkoitetut patruunat sallitaan erityisehdoin), ilotulitusvälineet ja valoraketit
- kaasut (palavat, palamattomat ja myrkylliset)
- palavat nesteet (bensiini, sytyttimien tai lämmittimien polttoaine)
- palavat kiinteät aineet (tulitikut ja helposti syttyvät aineet)
- hapettavat aineet (kuten valkaisujauheet ja peroksidit)
- myrkyt
- radioaktiiviset aineet
- syövyttävät aineet (hapot, emäkset, nesteakut ja elohopea)
- muut kielletyt aineet (magneettiset aineet, ärsyttävät aineet).

Edellämainitut määräykset eivät koske henkilökohtaiseen hygienian hoitoon, lääkitykseen tai tupakointiin tarkoitettuja tuotteita eikä alkoholijuomia.

Sivun alkuun

Matkan varaaminen ja lunastaminen

Verkkokauppa

Verkkokaupasta voi varata reitti- ja päiväristeilytuotteita sekä rajoitetusti pakettituotteita ja näihin liittyen ajoneuvoja, hyttejä ja aterioita. Matkan voi maksaa valittavissa olevien pankkien suoramaksulla, Visalla, Visa Electronilla, tai Eurocard/Mastercardilla. Maksetuista varauksista ei myönnetä alennuksia jälkikäteen.

Myyntipalvelu

Puhelimitse voi varata kaikkia tuotteita. Ks. yhteystiedot ja aukioloajat.

Puhelut tallennetaan sisällön ja asiakaspalvelun varmentamiseksi. Tallenteet varmistavat asiakkaan ja Eckerö Linen oikeudet. Tallenteita voidaan käyttää myös henkilöstön sisäisessä koulutuksessa. Tallenteita ei käytetä muihin tarkoituksiin eikä luovuteta Eckerö Linen ulkopuolelle.

Lipunmyynti

Länsiterminaali 2
Tyynenmerenkatu 14
00220 Helsinki

Matkalippu on voimassa siihen kirjatulla lähdöllä/lähdöillä. Jos matkalippu käytetään muulloin kuin alun perin on varattu, on varaus peruutettava ja tehtävä uusi varaus, ks. Matkan muutos- ja peruutusehdot. Mahdollinen hintakauden muuttumisen aiheuttama erotus on maksettava. Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös kadonneen lipun.

Lähtöselvityksessä on esitettävä maksukuitti. Mikäli on käytetty verkkopankkia pitää kuitissa olla arkistointitunnus.

Hinta- ja aikataulumuutokset

Internetsivuilla olevat hinnat ja ehdot koskevat Suomessa ostettuja matkoja. Varustamo pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Varustamo ei vastaa asiakkaalle mahdollisten muutosten aiheuttamista lisäkuluista, mikäli muutokset johtuvat säätilasta tai muista ns. force majeure -syistä.

Alennukset

Vain yksi alennus/henkilö.

Maksuvälineet ja maksaminen Helsingin toimipisteissä

Maksuvälineinä käyvät käteinen (euro, ei muita valuuttoja), suomalaiset pankkikortit sekä seuraavat luottokortit: Visa, Eurocard, Mastercard, OK, Diners Club International, American Express, Maestro, Visa Electron. Myyntipalveluissa tehdyistä varauksista lähetetään asiakkaalle aina lasku. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, varustamolla on oikeus peruuttaa matka ilman ennakkoilmoitusta. Lähtöselvityksessä maksettavista lipuista veloitamme 5 euron palvelumaksun.

Matkustajatiedot

Kaikilta matkustajilta vaaditaan varauksen yhteydessä seuraavat tiedot:

- sukunimi
- etunimi
- kansalaisuus
- syntymäaika (ppkkvv)
- sukupuoli

Ajoneuvotiedot

Kaikista ajoneuvoista vaaditaan varauksen yhteydessä seuraavat tiedot:

- rekisterinumero
- ajoneuvon pituus- ja korkeus ja leveysmitat mahdollisine lisäkuormineen

Matka polkupyörän kanssa lähtöselvitetään autolähtöselvityspisteessä ja ajetaan autokannen kautta laivalle.

Asiakastiedot

Matkan varaavalta henkilöltä voidaan pyytää matkustajatietojen lisäksi seuraavat yhteystiedot:

- osoite
- puhelinnumerot
- fax-numero
- sähköpostiosoite

Tiedot tallennetaan Eckerö Linen varausjärjestelmään. Asiakkaan matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite on ilmoitettava matkavarauksen yhteydessä, jotta laivayhtiö voi vahvistaa matkan ja olla yhteydessä asiakkaaseen mahdollisimman sujuvalla tavalla. Pyydämme huomioimaan, että yllättävissä aikataulumuutoksissa laivayhtiö informoi asiakkaita ensisijaisesti tekstiviestillä. Mikäli asiakas ei ole ilmoittanut yhteystietojaan laivayhtiölle, hän on itse vastuussa kustannuksista, joita hänelle voi aiheutua mahdollisista aikataulumuutoksista tai muista laivaliikenteen poikkeustilanteista.

Sivun alkuun

Ikärajat

Hotelli-/Pakettimatkat:

Kaikkien lähtöjen ikäraja on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa ainoastaan holhoojan tai tämän kirjallisesti valtuuttaman 22 vuotta täyttäneen valvojan seurassa. HUOM! Enintään 10 alle 18-vuotiasta matkustajaa/valvoja. Lisäksi yli 20 henkilön ryhmissä tulee nimetä yksi koko ryhmästä sitoumuksen tehnyt 22 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö. Lähtöselvitys tarkistaa lupa- ja valvojalomakkeet. Laivaan ei pääse ilman asianmukaisesti täytettyjä lupia. Ainoastaan Eckerö Linen omat, täydellisesti täytetyt kaavakkeet hyväksytään.

Päiväristeily:

Kaikkien lähtöjen ikäraja on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa ainoastaan holhoojan tai tämän kirjallisesti valtuuttaman 22 vuotta täyttäneen valvojan seurassa. HUOM! Enintään 10 alle 18-vuotiasta matkustajaa/valvoja. Lisäksi yli 20 henkilön ryhmissä tulee nimetä yksi koko ryhmästä sitoumuksen tehnyt 22 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö. Lähtöselvitys tarkistaa lupa- ja valvojalomakkeet. Laivaan ei pääse ilman asianmukaisesti täytettyjä lupia. Ainoastaan Eckerö Linen omat, täydellisesti täytetyt kaavakkeet hyväksytään.

Lisäksi päiväristeilylle voi huoltajan suostumuksella lähteä 16-17-vuotias nuori, jolle voidaan tarpeen vaatiessa nimetä saattaja sekä lähtö- että määräsatamassa. Lähtöselvitys tarkistaa lupalomakkeet. Laivaan ei pääse ilman asianmukaisesti täytettyjä lupia. Ainoastaan Eckerö Linen omat, täydellisesti täytetyt kaavakkeet hyväksytään.

Miniristeily:

Kaikkien lähtöjen ikäraja on 18 vuotta. Alle 18-vuotiaat voivat matkustaa ainoastaan holhoojan tai tämän kirjallisesti valtuuttaman 22 vuotta täyttäneen valvojan seurassa.

Reittimatkat:

Edellä mainitut ikärajasäännöt koskevat myös reittimatkustajaa. Lisäksi reittimatkalle voi huoltajan suostumuksella lähteä 16-17-vuotias nuori, jolle voidaan tarpeen vaatiessa nimetä saattaja sekä lähtö- että määräsatamassa. Lähtöselvitys tarkistaa lupalomakkeet. Laivaan ei pääse ilman asianmukaisesti täytettyjä lupia. Ainoastaan Eckerö Linen omat, täydellisesti täytetyt kaavakkeet hyväksytään.

Matkustuslupalomake (pdf)

Yksin matkustavan nuoren matkustuslupalomake (pdf)

Ryhmänvalvojan sitoumuslomake (pdf)

Sivun alkuun

Matkustusasiakirjat

Kaikilla Suomen ja Viron välisillä matkoilla tarvitaan voimassaoleva matkustusasiakirja, joko passi tai henkilökortti. Ajokortti ei käy matkustusasiakirjaksi. Passin ja henkilökortin voit hankkia poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta tai valitsemassasi lupapalvelupisteessä. Kaikilla lapsilla tulee olla oma passi. Huomioithan, että ilman huoltajien suostumusta alaikäiselle myönnetty ns. alaikäisen henkilökortti, ulkomaalaiselle myönnetty henkilökortti tai väliaikainen henkilökortti eivät käy matkustusasiakirjana.

Matkustaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että matkustusasiakirjat ovat kunnossa. Mikäli näin ei ole, ja viranomaiset käännyttävät matkustajan takaisin, vastaa hän itse syntyvistä kuluista.

Sivun alkuun

Matkustajan velvollisuudet

Matkustajien tulee noudattaa varustamon järjestyssääntöjä ja aluksen päällikön käskyjä koskien järjestystä ja turvallisuutta laivalla.

Varustamo edustajineen pidättää itsellään oikeuden käännyttää matkustajat, jotka voivat olla vaaraksi ja häiriöksi muille matkustajille, itselleen tai aluksen turvallisuudelle.

Varustamon henkilökunnalla on oikeus evätä pääsy laivalle henkilöiltä, jotka ovat alkoholin tai huumausaineen vaikutuksen alaisia, joilla on hallussaan huumeeksi luokiteltavia aineita, jotka käyttäytyvät häiritsevästi tai uhkaavasti tai jotka eivät muuten täytä ikäraja-, järjestys- tai muita sääntöjä.

Sivun alkuun

Turvallisuus

Matkustajia kehotetaan tutustumaan laivan turvaohjeisiin. Nämä löytyvät laivan infosta ja hyteistä. Eckerö Linen turvallisuusjohtamisjärjestelmä on Suomen merenkulkuviranomaisten sertifioima. Järjestelmä täyttää kansainvälisen turvallisuuskoodin, ISM-koodin, vaatimukset.

Turvallisuus autokannella

Kaikki tavara ajoneuvossa on kiinnitettävä hyvin. Oleskelu autokannella matkan aikana on kielletty. Syttyviä nesteitä irtoastioissa ei saa kuljettaa autokannella. Tupakointi sekä avoimen tulen teko autokannella on kielletty. Matkailuajoneuvojen kaasusäiliöiden venttiilien tulee olla suljettuina matkan ajan. Matkustaja voi jättää eläimet ajoneuvoon matkan ajaksi ainoastaan omalla vastuullaan. Vaarallisiksi luokiteltujen aineiden (esim. kaasut, räjähdysaineet, syttyvät ja syövyttävät nesteet) kuljetuksessa laivalla on rajoituksia. Tutustu Vaarallisten aineiden luetteloon. Urheilu- ja metsästyskäyttöön tarkoitettujen aseiden kuljetuksesta on ilmoitettava varustamon henkilökunnalle lipuntarkastuksen yhteydessä. Aseet voi luovuttaa säilytettäväksi turvalokeroon tai ne voi säilyttää lukitussa autossa matkan ajan. Laivan sähköä ei turvallisuussyistä voida kytkeä autoihin autokannella.

Sivun alkuun

Terveydentila, raskaus, liikuntarajoitteisuus

Henkilöiden, joiden terveydentila ja matkustuskyky on sairauden takia alentunut, tulee ennen matkan varaamista varmistaa lääkäriltään, että estettä matkustamiseen ei ole. Emme suosittele matkustamista raskauden loppuvaiheessa.

Mikäli avustusta tarvitaan terminaalissa tai laivalla, tulee tästä ilmoittaa varustamolle varauksen yhteydessä viimeistään 48 tuntia ennen lähtöä. Oikeudesta avustuksen saantiin, ehdot ja lisätiedot tästä.

Liikuntarajoitteisen matkustajan on otettava huomioon merimatkan asettamat rajoitukset ja mahdollisten hätätoimenpiteiden asettamat vaatimukset. Jos liikuntarajoitteinen matkustaja tarvitsee toisen henkilön apua, tulee hänen itsensä hankkia mukaansa tarvittava avustaja. Avustajan tulee huolehtia hänestä lähtöselvityksessä, laivaan mentäessä ja poistuttaessa sekä matkan aikana. Jos henkilön matkustuskyky on edellä mainituista syistä alentunut, tulee tästä ilmoittaa matkaa varattaessa. Lisäksi laivalle tultaessa on ilmoitettava tarvittavat henkilö- ja hyttitiedot laivan infoon. Aluksen päälliköllä on turvallisuuden ylläpitämiseksi harkintavalta matkan suorittamisen ja avustajan käytön osalta.

Sivun alkuun

Matkan maksu, muutos- ja peruutusehdot

Matkan maksaminen: Tarkista maksun eräpäivä varausvahvistuksesta. Verkkokaupassa tehdyt varaukset maksetaan heti varaamisen yhteydessä. Muiden varauspalveluidemme kautta tehdyt varaukset erääntyvät maksettavaksi 21 vuorokautta ennen lähtöä.

Reitti- ja risteilymatkat

Muutos- ja peruutusehdot: Matkan voi peruuttaa ilman kuluja 7 vrk ennen lähtöä. 6-1 vrk ennen lähtöä veloitetaan 50 % matkan hinnasta tai vaihtoehtoisesti matkasta maksetun summan voi siirtää käytettäväksi 12 kuukauden kuluessa alkuperäisestä matkapäivästä. Alle 24 h ennen lähtöä veloitetaan koko matkan hinta. Mahdollisista takaisinmaksuista veloitamme 10 euron toimistomaksun.

Suosittelemme matkavakuutuksen peruutusturvan ottamista vakuutusyhtiöstä.

Hotellipaketit

Matkan voi peruuttaa kuluitta 14 vrk ennen lähtöä. 13-2 vrk ennen lähtöä veloitetaan 50 % matkan hinnasta. Alle 2 vrk ennen lähtöä veloitetaan koko matkan hinta. Matkustajalla on oikeus perua matka ylivoimaisen esteen vuoksi. Tällöin noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja (kohta 5). Mahdollisista takaisinmaksuista veloitamme 10 euron toimistomaksun.

Kokous- ja ryhmämatkojen maksu-, muutos- ja peruutusehdot

(ei koske netin kautta varattuja ryhmä- ja kokousmatkoja).

Ryhmäksi katsotaan vähintään 10 aikuista sisältävät ryhmät matkatyypistä riippumatta sekä kaikki kokous- ja konferenssitilan sisältävät varaukset henkilömäärästä riippumatta.

1. Varauksen vahvistaminen ja maksaminen

Toivomme teidän vahvistavan matkan toteutumisen 5 viikkoa ennen matkaa.

Lasku lähetetään kun henkilömäärä ja oheispalvelut ovat vahvistettuja. Matkan tulee olla maksettuna kuitenkin 27 vrk ennen lähtöpäivää. Mikäli matka varataan alle 27 vrk ennen lähtöä, lasku erääntyy maksettavaksi heti.

Mikäli ryhmävaraus jaetaan useammalle laskulle, peritään laskutuslisä 5 €/lasku.

2. Peruutusehdot ja -kulut

Matkan peruutuksista ja mahdollisista takaisinmaksuista veloitamme 10 € toimistomaksun.

Mahdolliset poikkeavat peruutusehdot ilmoitetaan varauksen yhteydessä.

2.1. Ryhmien reitti- ja risteilymatkat

Perittävät peruutuskulut lasketaan kaikista etukäteen vahvistetuista laivapalveluista (kansi- ja autopaikat, ruokailut, hytit, kokoustilat) ja maapalveluista (Eckerö Linen välittämät palvelut Virossa ja Baltiassa).

Peruutusajankohta Peruutuskulut
28 vrk ennen lähtöä ei kuluja
27-22 vrk ennen lähtöä 25 % peruutetusta henkilömäärästä
21-8 vrk ennen lähtöä 50 % peruutetusta henkilömäärästä
7-2 vrk ennen lähtöä 75 % peruutetusta henkilömäärästä
alle 48 h 100 % peruutetusta henkilömäärästä

Peruuttamattomia paikkoja ei hyvitetä. Matkan hintaa ei hyvitetä, jos matka peruuntuu matkustusasiakirjojen (esim. passi, viisumi) puuttumisen tai virheellisyyden vuoksi. Mikäli meno-matkaa ei ole käytetty eikä peruutettu, varustamolla on oikeus peruuttaa paluumatka.

2.2. Yhteistyökumppanit

Jos varaukseen sisältyy muita ulkopuolisen palvelutarjoajan palveluita kuin Eckerö Line Oy Ab:n laivamatka tai muu matkapalvelu, noudatetaan kyseisen palvelutarjoajan peruutusehtoja.

2.3. Hotellimatkat

Hotellimatkoilla noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja.

Eckerö Linen omien ryhmämatkojen peruutusehdot

Matkoilla noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja seuraavin peruutusehdoin: Eckerö Linella on oikeus peruuttaa matka mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Matkan mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan matkustajalle viimeistään 21 vrk ennen lähtöpäivää. Matkan voi peruuttaa kuluitta 28 vrk ennen lähtöä, myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko matkan hinta. Eckerö Line pidättää oikeuden peruuttaa varaus ellei maksua ole suoritettu eräpäivään mennessä. Peruuttamattomia paikkoja ei hyvitetä. Matkan hintaa ei hyvitetä, jos matka peruuntuu matkustusasiakirjojen (esim. passi, viisumi) puuttumisen tai virheellisyyden takia.

Sivun alkuun

Ryhmien nimilistat ja lähtöselvitys

Nimi- ja huonejakolistat: yli 10 henkilön ryhmistä on toimitettava nimilista viimeistään 7 vrk ennen lähtöpäivää, mikäli matkustajatietoja ei ole ilmoitettu varattaessa. Nimilistalla on oltava jokaisesta matkustajasta seuraavat tiedot:

- sukunimi
- etunimi
- kansalaisuus
- syntymäaika (ppkkvv)
- sukupuoli

Jos kyseessä on hotellimatka, nimilista on toimitettava viimeistään 14 vrk ennen lähtöpäivää. Samassa yhteydessä on toimitettava huonejakolista.

Ohjeita matkanjohtajalle Helsingin lähtöselvityksessä

Ryhmien maihinnousukortit jaetaan Länsiterminaali 2:ssa ryhmälähtöselvityksestä alkaen 1,5 h ennen lähtöä. Kortit on noudettava viim. 1 h ennen lähtöä. Kortit voi noutaa arkipäivinä jo lähtöä edeltävänä päivänä klo 14.00-17.00 terminaalista. Tästä on kuitenkin sovittava erikseen matkaa varattaessa. Lähtöselvityksessä pitää olla mukana ryhmän täydellinen nimilista. Matkalippu, voucher tai muu tosite maksetusta matkasta luovutetaan lähtöselvitykseen. Jos ryhmälle on varattu bussi, sen rekisterinumero on ilmoitettava lähtöselvitykseen. Jos ryhmästä jää matkustajia pois, matkanjohtaja on velvollinen ilmoittamaan tästä lähtöselvitykseen ja palauttamaan käyttämättömät maihinnousukortit.

Sivun alkuun

Löytötavarat

Eckerö Linen löytötavarat hoitaa Suomen Löytötavarapalvelu, Mäkelänkatu 56, 00510 Helsinki, puh. 0600-41006 (1.97 e/min+ppm). Palvelu avoinna arkisin 10.00-18.00 ja lauantaisin 10.00-14.00.  Ei koske tuontirajoituksen alaisia tuotteita.

Sivun alkuun

Hotellihuoneiden luovutus

Hotellivuorokausi alkaa hotellista riippuen klo 14.00-16.00. Hotellihuoneet luovutetaan lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä. Osassa hotelleja peritään sisäänkirjautumisen yhteydessä minibaarin panttimaksu joko käteisellä tai luottokortilla. 

Sivun alkuun

Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet ovat tervetulleita Eckerö Linelle. Lemmikistä ei peritä erillistä maksua, mutta sille on varattava paikka matkavarauksen yhteydessä.

Lemmikki matkustaa joko omassa autossa autokannella tai vaihtoehtoisesti lemmikeille tarkoitetussa hytissä, joka on varattava erikseen. Ilman hyttivarausta lemmikkiä ei saa tuoda autokannelta laivan matkustajatiloihin. Lemmikki matkustaa autokannella omistajan omalla vastuulla. Matkustajilla ei ole pääsyä autokannelle matkan aikana. Autokannen lämpötila voi olla korkea kesäisin. Lemmikkieläinpaikkoja on rajoitetusti. Lemmikkieläinpaikat sekä mahdollinen hytti on varattava myyntipalvelun kautta.

Lemmikin kanssa voi oleskella laivalla muualla kuin ravintola- ja baaritiloissa, mikäli lemmikki on kantokopassa tai kassissa. Muussa tapauksessa lemmikin kanssa matkustavan pitää varata lemmikkihytti tai jättää lemmikki autoon.

Hotellit veloittavat erikseen lemmikkieläimistä ja kaikkiin hotelleihin ei voi tuoda niitä. Maksu suoraan hotelliin.

Sivun alkuun

S-Etukortilla bonusta

S-Etukortilla myönnetään Bonusta Eckerö Linen matkoista ja laivaostoista. Liittämällä S-Etukortin tiedot Eckerö Linen asiakastiliin, varaat matkat automaattisesti asiakasomistajahintaan. S-Etukorttia ei enää tarvitse esittää lähtöselvityksessä, vaan bonukset matkasta kirjautuvat automaattisesti lähtöportilla lähdön jälkeen. Bonusta myönnetään yhdelle kortille/varaus, kun varaus tehdään suoraan Eckerö Linelta. Bonusta ei myönnetä ryhmämatkoista (10 henkilöä tai enemmän). Lue lisää täältä.

Sivun alkuun

Asiakaspalautteet

Mahdolliset valitukset pyydetään tekemään matkan aikana laivan päällystölle (hotellissa hotellipäällikölle). Mahdolliset korvausvaatimukset pyydetään lähettämään viimeistään kahden kuukauden sisällä maininnalla "asiakaspalaute" postitse osoitteeseen Eckerö Line PL 307 00221 HELSINKI tai sähköpostitse osoitteeseen This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Sivun alkuun

Lähtöselvitys

Matkustajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä viranomaisten hyväksymällä henkilöllisyystodistuksella, josta ilmenee matkustajan kansalaisuus. Verkkokaupassa matkansa varanneet matkustajat saavat matkustuskorttinsa lähtöselvityksestä esittämällä varausnumeron ja voimassaolevan matkustusasiakirjan.

Ennakkoon lippuja palvelupisteeltä noudettaessa tulee esittää voimassaoleva matkustusasiakirja.

Matkan voi myös lähtöselvittää itse lähtöselvitystiskien edustalla olevilla check-in -automaateilla näppäilemällä näytölle varausnumeron ja seuraamalla ohjeita. Automaatista voi tulostaa valmiiksi maksettuja varauksia, jotka ovat kuluvalle päivälle.

Kadonneen matkustajakortin uudelleenkirjoituksesta veloitetaan 10 euron maksu. Ks. myös Matkustajan velvollisuudet.

Länsiterminaali 2,
Tyynenmerenkatu 14,
00220 Helsinki

Terminaalin aukioloajat löydät täältä. Matkustajia pyydetään saapumaan lähtöselvitykseen viimeistään yksi tunti ennen lähtöä. Lähtöselvitys päättyy 30 minuuttia ennen laivan aikataulun mukaista lähtöaikaa. Kun lähtöselvitys on päättynyt, laivaan ei enää pääse.

Matkustajaselvityspisteet sijaitsevat terminaalin ensimmäisessä kerroksessa, pääsy laivalle on toisesta kerroksesta. Yli 10 hengen ryhmille on oma ryhmäselvityspiste. Henkilöliikenteen ajoneuvot selvitetään erillisessä pisteessä, johon on opasteet Tyynenmerenkadulta lähestyttäessä terminaalia.

Lähtöselvityksen jälkeen varausta ei voi muuttaa. Mikäli varauksessa on auto, lähtöselvityksen voi tehdä vain lähtöpäivänä autolähtöselvityksessä. Matka polkupyörän kanssa lähtöselvitetään autolähtöselvityspisteessä ja ajetaan autokannen kautta laivalle.

Matkavarauksestasi riippuen voit tulostaa matkustajakortin ennen matkaa itse. Silloin matkustajakortti löytyy varausvahvistuksesta. Itse tulostetulla matkustajakortilla voi siirtyä terminaalissa suoraan lähtöportille, eikä lähtöselvitystiskillä tarvitse käydä.

Helsingin terminaalissa on käytössä automaattiportit. Ohjeet automaattiporteissa liikkumiseen:

 • odota vuoroasi ja siirry edellisen matkustajan lähdettyä porttilukijalle
 • näytä matkustajakorttia lukijalaitteelle siten, että QR-koodi on ylöspäin lukijassa
 • siirry portin läpi vihreän valon palaessa
 • mikäli matkustat lapsen kanssa, lue ensin lapsen kortti ja päästä lapsi portin läpi. Lue sen jälkeen oma korttisi.

UUTTA: lähtöportilla voidaan nyt käyttää itse tulostettuja matkustajakortteja. Kortti voidaan lukea myös mobiililaitteen näytöltä.

Mikäli asiakas ei ilmesty matkalipussa merkittyyn laivan lähtöön, maksetuissa varauksissa normaalihintaisen reittiliikenteen lipussa perutaan vain menomatka, paluumatka jätetään voimaan. Hotellimatkat, risteilyt, päiväristeilyt ja muut erikoishintaiset matkat perutaan kokonaan. Maksamattomissa varauksissa kaikki matkat perutaan kokonaan.

Lisätietoa liikenneyhteyksistä Helsingin Länsiterminaali 2:lle täältä.

Paikoitus

Terminaalirakennuksen edessä on lyhytaikainen paikoitus, joka on tarkoitettu saatto- ja vastaanottoliikenteelle. Maksullinen pysäköinti tällä alueella enintään 4 h ajalla 7.00-23.00. Alueella on kaksi inva-pysäköintipaikkaa.

Alueella on myös maksullinen pitkäaikaispysäköinti (ulkoalue).

Lisätietoa pysäköinnistä, sen hinnoista ja maksutavoista sekä ajo-ohjekartta Helsingin Sataman sivuilla.

Matkustajasatama, A-terminaali, Tallinna

Osoite: Satama 25-2 Tallinn 10111

Eckerö Linen lähtöselvitys Tallinnassa sijaitsee Matkustajasataman A-terminaalissa. Eckerö Linen lähtöselvitys alkaa 2 h ennen laivan lähtöä. Lähtöselvitys päättyy 30 minuuttia ennen laivan aikataulun mukaista lähtöaikaa. Kun lähtöselvitys on päättynyt, laivaan ei enää pääse. Matkustajia pyydetään ruuhkien välttämiseksi saapumaan lähtöselvitykseen viimeistään 1 h ennen lähtöä.

Eckerö Linen asiakaspalvelu- ja matkustajaselvityspisteet sijaitsevat terminaalin 1. kerroksessa. Henkilöliikenteen ajoneuvot selvitetään erillisessä pisteessä A-terminaalin takapuolella sijaitsevissa autolähtöselvityspisteissä. Muistutamme, että lähtöselvityksen jälkeen tulee matkustajien odottaa laivaan ohjausta.

Lisätietoa liikenneyhteyksistä Tallinnan A-terminaalille täällä.

Paikoitus

Terminaalirakennuksen lähellä C-terminaalin vieressä on maksullinen pysäköintialue. Matkustajabusseille on pysäköintialue terminaalin edessä.

Lisätietoa ja ajo-ohjekartta Tallinnan Sataman sivuilla (englanniksi)

Sivun alkuun

Laivan infopiste

M/s Finlandian infopiste sijaitsee kannella 6. Infosta saat tietoa mm. takseista ja jatkoyhteyksien aikatauluista ja bussilipuista Tallinnassa. Henkilökuntamme auttaa asiassa kuin asiassa.

Sivun alkuun

Luotto- ja maksukortit

Laivalla ja Eckerö Linen lipunmyyntipisteissä Suomessa hyväksytään maksuvälineiksi: Visa, Eurocard, Mastercard, Diners Club International, American Express, Visa Electron, Maestro sekä suomalaiset pankkikortit.

Sivun alkuun

Auto mukana matkalla

Autopaikan varaaminen

Ajoneuvot on jaettu hintakategorioihin pituus- ja korkeusmittojen mukaisten tilojen perusteella. Huomaa, että lisäkuormat vaikuttavat tähän. Esim. suksiboksi auton katolla lasketaan mukaan auton korkeusmittaan. Ajoneuvon tarkka korkeus, pituus ja leveys kannattaa selvittää ennen matkan varaamista, koska väärään kategoriaan tehty ajoneuvovaraus johtaa lisämaksun perimiseen ja voi johtaa jopa ajoneuvopaikan peruuntumiseen lähtöselvityksessä. Matkan varaamisen yhteydessä kysytään myös ajoneuvon rekisterinumero. Suosittelemme aina etukäteisvarausta. Mikäli ajoneuvo hinataan laivaan tulee siitä ilmoittaa varauksen yhteydessä, varaukset myyntipalvelusta. Kaupallisessa liikenteessä olevat kuorma-autoiksi ja kevytkuorma-autoiksi rekisteröidyt yli 3500 kg painavat ajoneuvot varataan rahtiosaston kautta. Matka polkupyörän kanssa lähtöselvitetään autolähtöselvityspisteessä, ja pyörä ajetaan autokannen kautta laivalle.

Pakolliset varusteet Baltian maissa

Ajoneuvossa pitää olla kansallisuustunnus eli FIN-tarra tai EU-rekisterikilvet. Tarkista muut mahdolliset kansalliset vaatimukset ennen matkaa.

Vakuutukset

Vakuutuskäytäntö vaihtelee maittain. Omasta vakuutusyhtiöstä saa ajoneuvolle suomalaisen liikennevakuutuksen voimassaolon todistavan vihreän kortin eli green cardin. Green card kelpaa yleisesti Euroopan maissa, myös Baltian maissa ja Puolassa.

Varmista aina ennen matkaa vakuutusyhtiöstäsi liikennevakuutuksen ja matkustaja- sekä matkatavaravakuutusten voimassaolo.

Valtakirja

Jos kuljettaja ei ole rekisteriotteeseen merkitty ajoneuvon omistaja tai haltija, on mukaan matkalle hankittava kansainvälinen valtakirja, joka todistaa oikeuden viedä ja kuljettaa ajoneuvoa myös ulkomailla.

Varashälyttimet

Laivan liike voi laukaista auton varashälyttimen mikäli se jätetään päälle matkan ajaksi.

Alkoholin matkustajatuonti

Tullin tiedote alkoholin matkustajatuonnista.

Sivun alkuun

Laivan järjestyssäännöt

Turvallisuuden ja yleisen viihtyvyyden varmistamiseksi matkustajien tulee noudattaa laivan järjestys- ja turvallisuussääntöjä. Laivan päällikkö on Merilain nojalla valtuuttanut järjestysmiehet ylläpitämään järjestystä laivalla.

 1. Alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alainen tai muuten laivassa tai terminaalissa järjestyshäiriötä aiheuttava matkustaja voidaan käännyttää jo lähtösatamassa tai poistaa laivasta seuraavassa satamassa.
 2. Alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alainen tai muuten järjestyshäiriötä matkan aikana aiheuttava matkustaja voidaan laivan järjestysmiesten toimesta pidättää seuraavaan satamaan asti.
 3. Laivan turvavarusteiden vahingoittaminen, ilkivaltainen hälytys tai laivan hätä- ja hälytyslaitteiden väärinkäyttö johtaa aina tekijän pidättämiseen ja luovuttamiseen määräsataman viranomaisille.
 4. Tupakointi hyteissä sekä yleisissä tiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkokansilla. Säännön rikkomisesta peritään puhdistuskuluista aiheutuva lisämaksu, joka tulee maksaa välittömästi. Tulen sytyttäminen ja kynttilöiden käyttö laivassa on kielletty.
 5. Laivalla tapahtunut vahingonteko johtaa korvausvelvollisuuteen. Vahingonteosta tehdään rikosilmoitus, mikäli vahinkoa ei korvata paikan päällä.
 6. Näpistys ilmoitetaan aina poliisille. Alaikäisten osalta asiasta ilmoitetaan lisäksi holhoojalle.
 7. Nuorisoryhmien johtajat vastaavat siitä, että ryhmä noudattaa laivan järjestyssääntöjä. Ryhmänjohtajalla on velvollisuus avustaa laivan miehistöä ja noudattaa heidän antamiaan ohjeita, jos ryhmään kuuluva matkustaja rikkoo järjestyssääntöjä.
 8. Koko laiva luokitellaan anniskelualueeksi. Maista tuotujen tai laivan myymälästä ostettujen alkoholijuomien nauttiminen laivalla on kielletty. Ainoastaan laivan ravintoloista ja muista anniskelupisteistä ostettuja alkoholijuomia saa nauttia laivalla. Mikäli matkustaja rikkoo sääntöä, alkoholijuomat takavarikoidaan.
 9. Laivan ravintola- ja baariosastoissa sekä yleisissä tiloissa kuten auloissa ja hyttikäytävillä nukkuminen ei ole sallittua. Lepotiloja tarvitsevia matkustajia pyydetään käyttämään hyttiä.
 10. Huumeiden hallussapito tai käyttö laivalla on kielletty. Matkustaja, jolta löytyy huumeeksi luokiteltavia aineita, poistetaan laivasta seuraavassa satamassa.
 11. Omien musiikkilaitteiden käyttäminen hyttiosastoilla on kielletty. Järjestysmiehillä on oikeus tilapäisesti takavarikoida tällaiset laitteet.
 12. Hyttiosastolla häiriötä aiheuttava matkustaja voi menettää oikeuden käyttää hyttiään, ja hänet voidaan poistaa hyttiosastolta.
 13. Muiden matkustajien ja henkilökunnan kuvaaminen ilman lupaa on kielletty.
 14. Matkustajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä ja ikänsä laivan henkilökunnalle.
 15. Matkustajalla ei ole laivassa oikeutta harjoittaa liiketoimintaa, järjestää keräyksiä tai arpajaisia, eikä harjoittaa poliittista tai uskonnollista propagandaa, ellei asiasta ole etukäteen sovittu Eckerö Linen kanssa.

Sivun alkuun