Uppgifterna hämtas.

Uppgifterna hämtas.

|

Unik cleantech till m/s Finlandia

Eckerö Lines m/s Finlandia kommer att bli ännu mer miljövänlig tack vare ett unikt pilotprojekt. Energieffektiviteten hos fartygets luftkonditionering kommer att öka i och med ett nytt, för marint bruk optimerat, absorptionssystem.

I mitten av maj installeras en absorptionskylare på m/s Finlandia, som trafikerar rutten Helsingfors–Tallinn. Med kylaren kan den bränsleförbrukning som behövs för fartygets luftkonditionering avsevärt reduceras.

Med hjälp av Gadcooler absorptionssystemet samlas restvärmen från fartygets maskiner upp och nyttjas till avkylning på fartyget under sommaren. Det av Tekes delvis finansierade pilotprojekt verkställs av Gadlab Engineering, en ingenjörsbyrå i Helsingfors specialiserad på fartygsplanering.

”Vi gick med i projektet för att det mest miljövänliga bränslet är sådant som inte behöver användas”, summerar Eckerö Lines verkställande direktör Taru Keronen. ”Vi är glada över att kunna pröva på nya inhemska innovationer”.

Fartygets luftkonditionering är en av de största energiförbrukarna sommartid. ”Ifall luftkonditioneringen är bristfällig, liknar förhållandena ombord ett växthus”, beskriver Johan Åberg från Gadlab Engineering.

Energin till fartygens luftkonditionering produceras i allmänhet med kompressorer och en stor del av fartygets bränsle går åt till kylning. I Gadlab Engineerings lösning utnyttjas fartygets restvärme till kylning med hjälp av ogiftig litiumbromid som kylmedium.

Lösningen har många fördelar. Minskad bränsleförbrukning minskar även på koldioxid-, svaveldioxid- och kväveoxidutsläpp. Då avkylningen sker med hjälp av en kemisk process, är kylaren i praktiken underhållsfri. Systemet återbetalar sig genom lägre bränslekostnader.

M/s Finlandias miljöinriktning uppgraderas kontinuerligt

M/s Finlandia trafikerar nu sin fjärde säsong. Fartygets energieffektivitet har förbättrats med åtskilliga målmedvetna åtgärder och flera tekniska förbättringar har gjorts.

”Med hjälp av nya frekvensomvandlare kan onödig användning av luftkonditionering och kylning undvikas. I trafik laddas ackumulatortanken upp med restvärme, som sedan nyttjas under hamntid. Därtill har fartygets körsätt optimerats, med hjälp av ett bra övervakningssystem, för att vara så energieffektivt som möjligt”, berättar Eckerö Lines verkställande direktör Taru Keronen.

M/s Finlandia släpper inte ut avfall i någon form i Finska viken. Allt ombord genererat avfall sorteras, hämtas i land och hanteras korrekt.