Tietoja haetaan, pieni hetki...

Tietoja haetaan, pieni hetki...

|

Eckerö Line ja ympäristö

Ympäristö

 • Koko Eckerö konserni, mukaan lukien Eckerö Line, on sertifioitu ISO 14001 ympäristöstandardin mukaisesti.
 • Toimintamme noudattaa voimassaolevaa ympäristölainsäädäntöä ja Lloyd's Quality Assurancen myöntämä sertifiointi takaa jatkuvan kehitystyön ympäristökuormituksemme vähentämiseksi. Tavoitteenamme on että toimintamme kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän ja Eckerö Line kehittää jatkuvasti uusia menettelytapoja laivojen päästöjen ja jätetuotteiden käsittelyyn.
 • Eckerö Linen ympäristötyön päämäärä on olla luonnollinen osa päivittäistä työtä. Jokaisella organisaatiossamme on velvollisuus aktiivisesti seurata ja kehittää asetettuja ympäristötavoitteitamme.

Ympäristö – m/s Finlandia

Päästöt ilmaan

 • Laivan ja koneiston energiatehokkuus sekä polttoaineen laadukkuus ovat tärkeitä tekijöitä ilmansaasteiden vähentämiseksi. Rikkidirektiivin mukaisesti laivamme Finlandian päämoottorit, apumoottorit ja kattilat käyttävät matalarikkistä polttoainetta (< 0,1 % S) rikkioksidipäästöjen (SOx) vähentämiseksi.
 • m/s Finlandia seuraa myös luokitusmerkintä CLEAN SHIP:in ympäristösuojelun tavoitteita. CLEAN SHIP:in rakennusteknisten säädösten tavoitteena on estää tapaturmatilanteessa päästöjen pääsyn ilmaan ja mereen.
 • Uudet modifioidut potkurilavat on asennettu optimoimaan laivan tehontuottoa joka puolestaan johtaa polttoainekulutuksen sekä tärinän vähenemiseen ja lisää viihtyisyyttä laivalla.
 • Finlandialle on myös asennettu uudet, pää- ja apumoottoreiden lämpöenergiaa talteenottavat pakokaasukattilat. Talteenotettu energia lämmittää laivaa.
 • 90% laivan kohdevalaisimista on vaihdettu energiatehokkaisiin LED-lamppuihin.

Jätteen käsittely

Kaikilla matkustaja- ja rahtilaivoillamme lajittelemme kaiken toimintamme tuottaman jätteen. Jätettä syntyy niin matkustajapuolen tiloissa kuin laivan käytön aikana. Lajittelemme tietenkin myös maatoiminnoissamme, eli tilausautoliikenteessä, satamatoiminnassa, konttoreilla ja varastoissa.

M/s Finlandialla jäte lajitellaan seuraavasti:

 • Poltettava jäte
 • Paperijäte
 • Lasijäte
 • Alumiinitölkit
 • Metalliromu sekä ongelmajäte
 • Paistorasva
 • Muovijäte
 • Ympäristövaarallinen jäte
 • Jäteöljyt
 • Jätevesi (harmaa sekä musta vesi)

Puhtaampi vesi

 • Laivalla on suljettu jätevesijärjestelmä ja jätevesi tyhjennetään aina maihin puhdistuslaitokselle.
 • Laivalla muodostuu pääasiassa kahdentyyppistä jätevettä. Harmaa vesi muodostuu suihkussa ja pesualtaissa käytetystä vedestä ja musta vesi käymälävedestä. Mahdollisimman korkean puhdistusasteen saavuttamiseksi pumppaamme kaiken jäteveden maihin, kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen käsiteltäväksi. Tämän seurauksena jätevetemme fosfori- ja BOD7-pitoisuudet eivät kuormita Itämerta.

Henkilökunta

 • Koko henkilökunta osallistuu ympäristötyöhön ja vastaa oman työnsä ympäristötavoitteista. Uuden henkilökunnan pakollisen koulutuksen tärkeänä osana on jätetuotteiden käsittely juuri heidän työpisteessään. Koko henkilökunta saa säännöllisesti ympäristötyön lisäkoulutusta.

Kemialliset aineet

 • Osallistumme jatkuvaan kehitystyöhön jonka tavoitteena on kemiallisten aineiden vaihto ympäristöystävällisempiin.
 • Tänä päivänä emme enää käytä myrkyllisiä tinayhdisteitä sisältävää pohjamaalia pitääksemme laivan pohjan puhtaana. Harjaamme pohjan säännöllisesti ja tämän seurauksena laivan polttoainekulutus sekä samalla myös päästöjen määrät ovat vähentyneet.

Ostot

 • Laivan ravintoloiden raaka-aineiden sisäänostossa suosimme pääsääntöisesti lähituotettuja elintarvikkeita.
 • Sisäänostossa suosimme tuottajia joilla on ympäristömerkittyjä tuotteita ja/tai jotka itse aktiivisesti työstävät ympäristöjohtamistaan.
 • Panostamme myös aktiivisesti kertakäyttöastioiden vähentämiseen aluksillamme.

Energiasäästöt

 • Energiakulutuksen vähentämiseksi ja optimoimiseksi on laivan moottoreiden jäähdytysvettä pumppaaville merivesipumpuille asennettu taajuusmuuttajat.
 • CO2-ohjattu ilmastointi kokoushuoneissa vähentää energiakulutusta ja huolehtii että huoneissa on aina raikasta ilmaa.
 • M/s Finlandian energiatehokkuutta on kohotettu moninaisin määrätietoisin toimenpitein. Laivaan on tehty lukuisia teknisiä parannuksia, esim. Gadcooler-absorptiojärjestelmän avulla laivan koneiden hukkalämpö kerätään talteen ja sitä hyödynnetään laivan jäähdytyksessä kesäisin.

Sivun alkuun