Uppgifterna hämtas.

Uppgifterna hämtas.

|

Samsung Galaxy Note 7 anvisningar

Om ni är innehavare av en Samsung Galaxy Note 7 telefon ombeds ni följa dessa instruktioner då ni går ombord på fartyget:

- Stäng av telefonen
- Koppla bort telefonen från alla eventuella laddningsenheter
- Stäng av alla applikationer som i misstag kan aktivera telefonen (t.ex. väckningen)
- Försäkra er om att telefonen inte går på i misstag
- Håll telefonen tillhanda eller nära er hela tiden

Ni ombeds även att inte lämna elektroniska apparater, så som mobiltelefoner och bärbara datorer, i laddning på platser utan tillsyn (t.ex. på bildäcket).