Uppgifterna hämtas.

Uppgifterna hämtas.

|

Eckerö Line till nya Västra terminalen i juni – flytten höjer den redan hyllade kundupplevelsen ytterligare

 Eckerö Lines trafik flyttar över till den nya Västra terminalen (T2) från och med 12.6.2017. Tack vare sitt nya, miljövänliga och trivsamma hem har bolaget goda förutsättningar att förbättra sin i undersökningar framgångsrika kundupplevelse ytterligare och öka de ständigt växande passagerarsiffrorn.

Eckerö Lines flytt till den nya Västra terminalen (T2) 12.6.2017 medför ett flertal förbättringar som ökar resenärernas trivsel och förenklar rörligheten på terminalen. Utöver terminalens stora fönster, som erbjuder resenärerna en fantastisk havsutsikt direkt vid ankomsten, är en av de största förbättringarna i jämförelse med den tidigare terminalen (T1) de förkortade gångavstånden: som bäst förkortas gångavståndet från terminalen till färjan med upp till en halv kilometer.

Den nya terminalen, som Helsingfors Hamn byggt och Tuomas Silvennoinen (PES-Arkkitehdit) planerat, är även miljövänligare än sin föregångare. Den nya terminalen är bland annat upplyst med hjälp av energi från solpaneler och smidigare kollektivtrafiksförbindelser till terminalen gör att personbilstrafiken i hamnen minskar.

”Vi på Eckerö Line vill erbjuda våra kunder ett avbrott i vardagen, oberoende av om det gäller ett par timmar eller flera dagar. Den nya Västra terminalen gör resande med färja allt lättare och behagligare både för semester- och affärsresenärer”, säger Taru Keronen, VD på Eckerö Line.

En välplanerad kundupplevelse är en hjärtesak för Eckerö Line. Bolaget klarade sig märkbart bättre än andra rederier i undersökningen Kundrelationsindex 2016 (Asiakkuusindeksi 2016)*. Eckerö Lines kundupplevelse placerade sig på en 9:e plats i undersökningen som mätte tjänstens nytta, smidighet och behaglighet. Kundrelationer granskades i 55 företag i sammanlagt 10 branscher.

Den nya terminalen lockar allt fler turister och medför ändringar i tidtabellerna

Den ljusa och rymliga Västra terminalen 2 är ideal för att betjäna Eckerö Lines ständigt växande passagerarsiffror. År 2016 nådde bolagets passagerarsiffror upp till nästan 1,5 miljoner, och tillväxt förväntas även för år 2017.

Med den nya terminalen vill Eckerö Line även förstärka tvillingstaden Helsingfors-Tallinns dragningskraft. Båda städerna intresserar alltmer resenärer som kommer från länder utanför Europa, i synnerhet asiater.

Flytten till den nya terminalen medför även ändringar i tidtabellerna: flytten tidigarelägger vissa av m/s Finlandias avgångar med 15 minuter. Avgång från Helsingfors sker på dagen kl. 15.15, från Tallinn kl. 18.45 och onsdag, torsdag och fredag kväll från Helsingfors kl. 21.45. De nya tidtabellerna träder i kraft 12.6.

*Norstat ansvarade i juni 2016 för datainsamlingen för undersökningen Kundrelationsindex (Asiakkuusindeksi), som genomförs av förbundet Asiakkuusmarkkinointiliitto och Avaus Marketing Innovations. Över 2 500 konsumenter svarade på enkäten och cirka 6 800 svar på företagsnivå samlades in. Kundrelationer granskades i 55 företag i sammanlagt 10 branscher, vars kundrelationer har stor inverkan.