Uppgifterna hämtas.

Uppgifterna hämtas.

|

Eckerö Line flyttade idag 12.6 till den nya Västra terminalen – verksamheten i T2 är nu i full gång

Eckerö Line trafikerar från och med idag, måndag 12.6, från den nya Västra terminalen (T2). Verksamheten i Västra terminalen 2 är nu i full gång och terminalen är en lockande port för de rejält tilltagande passagerarmängderna. 

Eckerö Lines flytt till den nya Västra terminalen 2 (T2) idag, 12:e juni, garanterar passagerarna en ännu mer bekväm start på resan. En av de största förbättringarna mot den gamla terminalen (T1) är ett kortare gångavstånd för passagerarna: promenaden från terminalen till fartyget förkortas rentav med en halv kilometer.

Även kollektivtrafikförbindelserna till den nya luftiga och ljusa terminalen, med storslagen sjöutsikt, är bättre än förut. Spårvagnarna 9 och 6T stannar framför terminalens dörr och en tredje spårvagnslinje kommer att börja trafikera till terminalen på 2020-talet.

Trafiken mellan Helsingfors och Tallinn ökar rejält och Helsingfors kan i år gå om Stor-Britanniens Dover som världens livligaste passagerarhamn. Sommaren förväntas bli intensiv.

”Den nya Västra terminalen är en fin port till både Tallinn och Helsingfors och lockar utländska turister till båda städerna. Speciellt kinesiska turister har hittat Tallinn och Eckerö Lines resetjänster. Den nya terminalen ger resandet ett stort mervärde”, säger Eckerö Lines verkställande direktör Taru Keronen.

Den nya terminalen är fascinerande

Den nya terminalen, som Helsingfors hamn har låtit bygga och som är ritad av Tuomas Silvennoinen (PES-Arkkitehdit), är mycket miljövänlig. Bland annat belysningen sker med el producerad av solpaneler och de förbättrade kollektivtrafikförbindelserna minskar på privatbilismen i hamnen. Västra terminalen 2 är i och med Eckerö Lines flytt nu i full verksamhet.

”Vi är stolta och glada över att detta stora projekt har slutförts föredömligt. Västra terminalprojektet har varit vår största och viktigaste investering detta årtionde och den kommer säkert att vara till stor nytta för våra kunder tiotals år framöver” säger Kimmo Mäki, verkställande direktör för Helsingfors hamn.

Passagerarna, som för första gången kommer till den nya terminalen, utropar ett spontant ”Oj” när rulltrappan når avgångshallen. Vyn ut mot havet och utrymmets luftighet är hänförande.

Flytten till den nya terminalen medför ändringar i Eckerö Lines tidtabeller: en del av m/s Finlandias avgångar tidigareläggs med 15 minuter. Dagsavgången från Helsingfors är kl 15.15 och från Tallinn kl 18.30 samt de sena kvällsavgångarna från Helsingfors onsdagar, torsdagar och fredagar är kl 21.45. De nya tidtabellerna gäller från och med idag 12.6 och hittas på Eckerö Lines nätsida