Meillä on hyvä olla töissä! – Eckerö Linelle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti

Meillä on hyvä olla töissä! – Eckerö Linelle myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti

Eckerö Linen pitkäjänteinen työ yrityskulttuurin ja johtamisen kehittämiseksi on tuottanut tulosta. Vuoden 2018 Great Place to Work -tutkimuksessa yrityksen Trust Index -tulos nousi edellisvuodesta lähes kymmenen pistettä. Uuden tuloksen myötä Eckerö Line nousi Great Place to Work -sertifioitujen työnantajien joukkoon.

Eckerö Linella on panostettu myönteisen, reilun ja innostuneen työyhteisön vahvistamiseen sekä ammattitaitoisen ja tasalaatuisen esimiestyön edistämiseen koko yrityksessä. Esimiehiä on valmennettu pitkäjänteisesti ja esimieskäytäntöjä on yhtenäistetty.

”Työntekijämme kokevat, että meillä voi olla oma itsensä ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti. Tästä syntyy vahva yhteishenki ja työn merkityksellisyyden tunne”, kertoo Eckerö Linen Culture Manager Minna Johansson.

Great Place to Work -tutkimuksessa Eckerö Linen Trust Index -tulos oli 71. Edellisenä vuonna tulos oli 63. Tutkimuksessa tasa-arvo nousi osa-alueeksi, jolla Eckerö Line sai erityisen hyvät pisteet.

Yrityskulttuuria kehitetään muun muassa kulttuuritiimin avulla. Työryhmän toimintaan osallistuu henkilöstöä eri puolilta yhtiötä. Kulttuuritiimin työ on auttanut tunnistamaan erilaisia kehityskohteita ja rakentamaan toimivampaa sisäistä viestintää. Eckerö Linella työskentelee henkilöstöä maalla ja merellä sekä vuorokauden ympäri eri vuoroissa. Lisäksi työ on sesonkiluonteista, mikä luo oman haasteensa henkilöstön sitouttamiselle.

”Joustavuus ja sisäinen viestintä ovat tärkeitä, ja niihin olemme myös panostaneet. Meillä työntekoa ohjaavat arvot ovat työnilo, tekemisen reiluus ja katse eteenpäin. Tavoitteenamme on olla Itämeren paras työpaikka”, Johansson summaa.

Tietoa Great Place to Work -tutkimuksesta

• Tutkimus koostuu organisaation kulttuuria mittaavista väittämistä ja kertoo työtekijöiden kokemuksesta organisaatiosta työpaikkana. Trust Index -tulos muodostuu niiden vastaajien keskimääräisestä prosenttiosuudesta, jotka kokevat väittämät positiivisiksi eli ovat väittämien kanssa melko samaa mieltä tai erittäin samaa mieltä.
• Työpaikoille, joiden Trust Index -tulos on 70 tai enemmän, myönnetään Great Place to Work -sertifikaatti vuoden ajaksi.
• Suomalaisen työelämän tilaa tutkittaessa Great Place to Work -metodologialla (2017) oli Trust Index -tulosten keskiarvo 55.
• Great Place to Work -tutkimusta tehdään globaalisti lähes 60 maassa, Suomessa vuodesta 2002.
• Suomessa tutkitaan vuosittain noin 160 organisaatiota, joissa työskentelee yli 50 000 työntekijää.