Vastuullisuus ja ympäristö

Itämeri ja ympäröivä saaristomme ovat meille elinehto. Edistämme ja kehitämme vastuullisia toimintatapojamme omassa liiketoiminnassamme ja koko arvoketjumme osalta. Eckerö Linen ympäristötyön päämäärä on olla luonnollinen osa päivittäistä työtä. Jokaisella organisaatiossamme on velvollisuus aktiivisesti seurata ja kehittää asetettuja ympäristötavoitteitamme. Tavoitteenamme on, että toimintamme kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän ja Eckerö Line kehittää jatkuvasti uusia menettelytapoja laivojen päästöjen ja jätetuotteiden käsittelyyn. Koko Eckerö-konserni on sertifioitu Lloyd's Quality Assurancen myöntämän ympäristöstandardin (ISO 14001) mukaisesti, mikä takaa jatkuvan työn ympäristökuormituksemme vähentämiseksi.

Merenkulku on turvallisuus- ja ympäristönäkökulmasta yksi säännellyimpiä toimialoja. Meitä koskee lukuisa määrä direktiivejä ja lainsäädäntöä. Koko henkilökuntamme osallistuu ympäristötyöhön ja vastaa oman työnsä ympäristö- ja vastuullisuustavoitteista. Koko henkilökunta saa säännöllisesti ympäristö- ja vastuullisuustyön lisäkoulutusta.

Kehitämme ympäristöystävällisiä tapoja toimia

 • Polttoainekulutuksen vähentämiseksi lukuisia teknisiä kehityshankkeita
 • Käytössämme on Gadlab Oy:n kehittämä maailmassa ainutlaatuinen moottorilämmön talteenottojärjestelmä
 • Ajonopeuksien optimointi
 • Jätteet kierrätetään
 • Ruokahävikkiä pyritään pienentämään

Hankinnat

Laivan ravintoloiden raaka-aineiden sisäänostossa suosimme pääsääntöisesti lähituotettuja elintarvikkeita. Suosimme tuottajia, joilla on ympäristömerkittyjä tuotteita tai jotka itse aktiivisesti työstävät ympäristöjohtamistaan. Lisäksi:

 • Kalatuotteemme ovat peräisin kestävistä kalakannoista ja vastuullisilta toimijoilta. Suosimme MSC-/ASC-sertifioituja tuotteita.
 • Suurin osa käyttämastämme lihasta ja lihajalosteista tulee vastuullisilta suomalaisilta kasvattajilta.
 • Meijerituotteiden suhteen suosimme kotimaisia raaka-aineita ja teemme yhteistyötä suomalaisen Valion kanssa.
 • M/s Finlandialla tarjotaan pääasiassa Suomessa leivottuja gluteenittomia tuotteita.
 • Laivalla tarjottu suodatinkahvi on Meira Kulta Katriina luomua.
 • Suosimme luomutuotteita.
 • Ruokatukkurimme on sitoutunut luopumaan virikehäkkikananmunista 2025 vuoden loppuun mennessä.

Päästöt ilmaan

Laivan ja koneiston energiatehokkuus sekä polttoaineen laadukkuus ovat tärkeitä tekijöitä ilmansaasteiden vähentämiseksi. Rikkidirektiivin mukaisesti laivamme Finlandian päämoottorit, apumoottorit ja kattilat käyttävät matalarikkistä polttoainetta (< 0,1 % S) rikkioksidipäästöjen (SOx) vähentämiseksi.

M/s Finlandia seuraa myös luokitusmerkintä CLEAN SHIP:in ympäristösuojelun tavoitteita. CLEAN SHIP:in rakennusteknisten säädösten tavoitteena on estää tapaturmatilanteessa päästöjen pääsyn ilmaan ja mereen.

Uudet modifioidut potkurilavat on asennettu optimoimaan laivan tehontuottoa joka puolestaan johtaa polttoainekulutuksen sekä tärinän vähenemiseen ja lisää viihtyisyyttä laivalla.

M/s Finlandialle on myös asennettu uudet, pää- ja apumoottoreiden lämpöenergiaa talteen ottavat pakokaasukattilat. Talteen otettu energia lämmittää laivaa. 90% laivan kohdevalaisimista on vaihdettu energiatehokkaisiin LED-lamppuihin.

Jätteiden käsittely

Eckerö-konsernin laivoilla lajittelemme kaiken toimintamme tuottaman jätteen. Jätettä syntyy niin matkustajapuolen tiloissa kuin laivan käytön aikana. Lajittelemme myös maatoiminnoissamme, eli satamatoiminnassa, konttoreilla ja varastoissa.

M/s Finlandialla jäte lajitellaan seuraavasti:

 • poltettava jäte
 • biojäte
 • paperijäte
 • lasijäte
 • alumiinitölkit
 • metalliromu sekä ongelmajäte
 • paistorasva
 • muovijäte
 • ympäristölle vaarallinen jäte
 • jäteöljyt
 • jätevesi (harmaa sekä musta vesi).

Puhtaampi vesi

Laivalla on suljettu jätevesijärjestelmä ja jätevesi tyhjennetään aina maihin puhdistuslaitokselle.

Laivalla muodostuu pääasiassa kahdentyyppistä jätevettä; harmaa vesi muodostuu suihkussa ja pesualtaissa käytetystä vedestä ja musta vesi käymälävedestä.

Mahdollisimman korkean puhdistusasteen saavuttamiseksi pumppaamme kaiken jäteveden maihin, kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen käsiteltäväksi. Tämän seurauksena jätevetemme fosfori- ja BOD7-pitoisuudet eivät kuormita Itämerta.

Kemialliset aineet

Osallistumme jatkuvaan kehitystyöhön, jonka tavoitteena on kemiallisten aineiden vaihto ympäristöystävällisempiin aineisiin. Esimerkiksi m/s Finlandian keittiössä käytetään biologista lattianpesuainetta, Bioflooria. Sen sisältämät elävät mikrobikannat syövät lattiapintaan tarttuneen rasvan ja muun orgaanisen jätteen. Biologinen lattianpesuaine on korvannut aiemmin käytetyt viemärinhoitokemikaalit.

Emme käytä myrkyllisiä tinayhdisteitä sisältävää pohjamaalia. Harjaamme pohjan säännöllisesti ja tämän seurauksena laivan polttoainekulutus sekä päästöjen määrät ovat vähentyneet.

Energiasäästöt

 • Energiakulutuksen vähentämiseksi ja optimoimiseksi on laivan moottoreiden jäähdytysvettä pumppaaville merivesipumpuille asennettu taajuusmuuttajat.
 • CO2-ohjattu ilmastointi kokoushuoneissa vähentää energiakulutusta ja huolehtii että huoneissa on aina raikasta ilmaa.
 • M/s Finlandian energiatehokkuutta on kohotettu moninaisin toimenpitein. Laivaan on tehty lukuisia teknisiä parannuksia, esim. Gadcooler-absorptiojärjestelmän avulla laivan koneiden hukkalämpö kerätään talteen ja sitä hyödynnetään laivan jäähdytyksessä kesäisin.
 • M/s Finlandialla on maasähkövalmius. Sen myötä m/s Finlandia voidaan tulevaisuudessa kytkeä laiturissa ollessaan maasähköön apumoottoreiden käytön sijaan. Maasähkö otetaan käyttöön, kun se on mahdollista Helsingin ja Tallinnan satamissa. Maasähkövalmiuden toteuttaminen on osa EU:n rahoittamaa Helsinki-Tallinna-kaksoissatamahanketta. 

Ruokahävikin vähentäminen

Meille laadukas ja maukas, kotimaisista raaka-aineista vastuullisesti valmistettu ruoka on tärkeä ja arvokas asia. Ruoan omavaraisuusasteemme on korkea. Laivalla tarjotusta ruoasta noin 80 % on tehty laivan omassa keittiössä. Koska arvostamme käyttämiämme raaka-aineita ja tehtyä työtä sekä hävikin vähentämisessä syntyviä ympäristöhyötyjä, haluamme panostaa ruokahävikin määrän vähentämiseen yhdessä asiakkaidemme kanssa.

M/s Finlandian  matkustusmäärä oli vuonna 2018 1,8 miljoonaa ja ruokaa ostamme laivalle vuosittain yli 3 miljoonalla eurolla. Kun matkustaja- ja ruokamäärät ovat suuria, hävikin vähentämisessä pienistä puroista syntyy iso virta. Vuositasolla pienilläkin parannuksilla on iso merkitys.

M/s Finlandian ruokajätteen kokonaismäärä väheni vuodesta 2017– 2018 yli 25 %. Ruokajätteen kokonaismäärään on laskettu kuuluvaksi kaikki laivalla syntyvä ruokajäte, ei vain ruokahävikki. Laivan keittiössä buffet- ja kahvilaruokaa valmistettaessa tulee luontaista valmistushävikkiä, kuten vihannesten kuoria ja kantoja tai esimerkiksi kahvinporoja.

Monta vaihetta ja tapaa vaikuttaa hävikin määrään

Voimme vaikuttaa hävikin määrään useassa vaiheessa. Kaikki alkaa laivalle tehtävistä ruokahankinnosta, mutta voimme vaikuttaa siihen myös valmistuksessa ja tarjoilussa. Matkustajat voivat vaikuttaa, kun puhutaan lautashävikistä. Esimerkiksi Buffet Eckerössä matkustaja annostelee lautaselle sellaisen määrän ruokaa, joka tulee syötyä. Buffetruokailussa on mahdollisuus hakea lisää, jos tekee mieli.

 • Hankinnat: Kun teemme ruokatarvehankintoja laivalle optimoimme ostomääriä, huolehdimme tehokkaasta varaston kierrosta ja teemme yhteistyötä luotettavien tavarantoimittajien kanssa.
 • Valmistus: Kun m/s Finlandian keittiössä valmistetaan ruokaa laivan ravintoloihin, sen määrä suunnitellaan tarkasti. Esimerkiksi Buffet Eckerön menujen valikoima suunnitellaan siten, että se on erityisruokavaliot mukaan lukien riittävän laaja eikä lisää hävikkiin menevän ruoan määrää. Myös ruoan määrää ja menekkiä valvotaan niin laivan kahviloissa kuin buffet-ravintolassakin. Raaka-aineiden käsittelyllä on myös merkitystä ruokahävikin kannalta. Seuraamme käsittelyn optimaalisuutta. Panostamme myös laadukkaisiin työvälineisiin ja valmistustapoihin, kuten matalalämpökypsennykseen. Keittiössä on käytössä mm. vakuumikone ja lihamylly. Vakuumikoneella yli jäävä raaka-aine saadaan tyhjiöpakattua ja esim. pakastettua sen sijaan, että se heitettäisiin pois. Näin ei synny hävikkiä. Lihamyllyn avulla taas keittiössä lihaa leikattaessa ylijääviä ruhonosia, kuten mm. fileen päät saadaan hyödynnettyä esim. lihapullataikinassa makua tuomassa. Huolehdimme siitä, että henkilökuntamme tietämys ruokahävikin vähentämisen suhteen on ajan tasalla.
 • Tarjoilu: Kolmas näkökulma ruokahävikin vähentämiseen syntyy, kun tarkastellaan ruoan tarjoilua. Ruoan esillepano sekä tarjoiluastioiden ja -ottimien koko ovat eräitä huomioonotettavia asioita. Merkitystä on myös pala- ja annoskoolla. Olemme selvittäneet esimerkiksi jälkiruokapöydän kakkupalojen juuri sopivan, asiakkaille mieluisimman koon.
 • Lautashävikki: Olemme sijoittaneet ruokalinjastoille hävikin vähentämisestä kertovia infotauluja Buffet Eckerössä ja yhdistämme linjastojen ruokatarjonnan sen jälkeen, kun kattauksen ruuhkahuippu on ohitettu tai jos kattauksessa on vähemmän ruokailijoita.
 • Ekologisia ja biohajoavia pakkauksia: Elintarvike- ja ruokapakkauksia on vaihdettu ekologisiin vaihtoehtoihin ja osin biohajoaviin pakkauksiin.
 • - 30 % -tuotteita Cafeterian Satamassa: Kahvilan tarjonnasta voi ostaa illan viimeisellä lähdöllä saman päivän tuotteita -30 % hintaan. Tästä viestivät pakkauksissa olevat tarrat.

Mitä teemme seuraavaksi?

Teemme jatkuvaa kehitystyötä ruokahävin vähentämisen suhteen. Panostamme uuteen varastojärjestelmään ja entistä tarkempaan raportointiin. Näiden avulla voimme tulevaisuudessa seurata, miten ruokahävikkiä syntyy laivan eri myyntipisteissä ja ohjata entistä tarkemmin hävikkiä vähentäviä toimenpiteitä.

Maailmanlaajuiset päästövähennystavoitteet

Merenkulun hiilidioksidipäästöjä seurataan ja mitataan aluskohtaisella tarkkuudella MRV-päästöjenmittausjärjestelmän avulla. Verifioidut päästötiedot raportoidaan EU:lle. Merenkulkuala on sitoutunut laivaliikenteen päästöjen vähentämiseen ja päästövähennyshaastetta on ratkomassa yhteistyössä koko meriklusteri. Meri- ja lentoliikenne ovat ainoat liikennemuodot, joilla on koko alaa sitovat maailmanlaajuiset päästövähennystavoitteet.

Globaali päästöjenmittausvelvoite astui voimaan vuoden 2019 alussa. Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO päätti huhtikuussa 2018, että kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten osalta (tonnia/kilometri) hiilidioksidipäästöjä vähennetään 40 % vuoteen 2030 mennessä ja 70 % vuoteen 2050 mennessä. Vertailukohteena on vuoden 2008 taso.

Liikennemäärien kasvusta huolimatta vuotuisten kasvihuonekaasujen absoluuttista määrää vähennetään vähintään 50 % vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2015 jälkeen rikkipäästöjen määrä on Pohjois-Euroopassa vähennetty lähes nollaan. Maailmanlaajuinen 0,5 %:n rikkirajoite tulee voimaan vuonna 2020.

Lue lisää aiheesta Suomen Varustamot ry:n verkkosivuilta ja tiedotteesta.

Yhteiskuntavastuu

Suomi100 -juhlavuosihanke

Eckerö Line oli vuoden 2017 yritysyhteistyökumppani Valtioneuvoston Suomi 100 –juhlavuosihankkeessa. Eckerö Line onnitteli satavuotiasta Suomea tarjoamalla Taideyliopisto Sibelius-Akatemian nuorille muusikoille laivan estradin esiintymistä varten kaksi kertaa kuukaudessa työllistäen näin joka toinen torstai kymmeniä nuoria muusikoita. Samalla tarjottiin laivamatkustajille uudenlaisia elämyksiä.

Tukemalla lahjakkaita muusikoita heidän matkallaan, halusimme omalta osaltamme olla varmistamassa, että suomalainen musiikkiosaaminen pysyy maailman huipulla. Tekomme oli lahja Suomen musiikin tekijöille ja ystäville. Uskomme, että musiikilla on yhdistävä ja yhteisöllinen vaikutus. Lahjoituksemme arvo oli noin 100 000 euroa.

Yhteistyöhanke nosti Eckerö Linen myös short listalle Vuoden vastuullinen matkailuteko -kategoriassa Finnish Travel Gala 2018:ssa.

Ylijäämäkankaasta lakanoita Ensikotiyhdistykselle

Eckerö Linen sekä Image Wearin yhteistyön tuloksena luovutettiin toukokuussa 2018 noin 200 Eckerö Linen työvaatteiden ylijäämäkankaasta ommeltua lakanaa Helsingin ensikotiyhdistykselle. Helsingin ensikotiyhdistys on vuonna 1936 perustettu kansalais- ja lastensuojelujärjestö, joka auttaa apua tarvitsevia vauvaperheitä ja heidän läheisiään.

Kangasta jäi varastoon työntekijöiden asujen ilmeen uudistuttua, ja niille saatiin yhteistyön myötä uusi elämä. Kankaat ovat jääneet yli Eckerö Linen työntekijöiden paitapuseroiden valmistuksesta. Myös muita Eckerö Linen vanhoja työvaatteita on laitettu kiertoon. Henkilökunta on ottanut vanhat, vuonna 2007 käytössä olleet klassiset solmiot ja neuletakit takaisin käyttöön.