YLEISET MATKAEHDOT

1 Palveluntarjoaja
2 Sovellettavat sopimusehdot
3 Matkan varaaminen
4 Hinnat ja maksut; lipun toimittaminen
5 Matkan peruuttaminen
6 Ikärajat; alaikäisten matkat
7 Matkustusasiakirjat ja matkavakuutus
8 Matkustajan velvollisuudet ja vastuut
9 Terveydentila, raskaus ja liikuntarajoitteisuus
10 Ajoneuvot
11 Lemmikkieläimet
12 Virhe; viivästys
13 Virheilmoitus
14 Virheen korjaus
15 Hinnanalennus
16 Vahingonkorvaus
17 Korvausvaatimukset
18 Korvausvaatimukset
19 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

REITTI- JA RISTEILYMATKOJEN ERITYISEHDOT

1 Soveltamisala
2 Ikärajat
3 Matkan muutos- ja peruutusehdot

MATKAPAKETTIEN ERITYISEHDOT

4 Soveltamisala
5 Matkapakettisopimus ja vastuu sopimuksen toteuttamisesta
6 Matkustajan oikeus peruuttaa matkapaketti ennen matkan alkamista
7 Matkustajan oikeus peruuttaa matkapaketti matkanjärjestäjän tekemien muutosten tai matkakohteen olojen vuoksi ennen matkan alkamista
8 Matkustajan oikeus keskeyttää matka ja purkaa sopimus matkan aikana
9 Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle
10 Hinnanmuutokset
11 Matkanjärjestäjän tekemät muutokset matkapakettisopimukseen
12 Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa ja keskeyttää matka
13 Virhe
14 Vaihtoehtoisten palvelujen tarjoaminen matkan aikana
15 Vahingonkorvaus
16 Varausvirheet
17 Maksukyvyttömyyssuojasta vastaava taho

KOKOUS- JA RYHMÄMATKOJEN ERITYISEHDOT

1 Soveltamisala
2 Matkan maksu-, muutos- ja peruutusehdot