Laivan järjestyssäännöt

Eckerö Line pyrkii matkustajien parhaaseen mahdolliseen turvallisuuteen laivassa. Turvataksemme laivan turvallisuutta sekä kaikkien viihtyvyyttä, kaikkia matkustajia pyydetään seuraamaan laivan järjestys- ja turvallisuusääntöjä. Laivan päällikkö on Merilain nojalla valtuuttanut järjestysmiehet ylläpitämään järjestystä laivassa. 

1. Päihtynyt, huumaavien aineiden vaikutuksen alainen tai muuten laivassa tai satamarakenteissa järjestyshäiriötä aiheuttava matkustaja voidaan käännyttää jo lähtösatamassa tai poistaa aluksesta seuraavassa satamassa matkan aikana.

2. Päihtynyt, huumaavien aineiden alainen tai muuten järjestyshäiriötä matkan aikana aiheuttava matkustaja voidaan laivan järjestysmiesten toimesta pidättää, ja laittaa loppumatkaksi säilöön.

3. Laivan turvavarusteiden vahingoittaminen, ilkivaltainen hälytys tai laivan hätä- ja hälytyslaitteiden käsitteleminen johtaa aina syyllisen pidättämiseen ja luovuttamiseen määräsataman viranomaisille.

4. Tupakointi hyteissä seka yleisissä tiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkokansilla. Tämän säännön rikkomuksista noudetaan heti laivassa maksua. Tulen sytyttäminen laivassa on kielletty, myös kynttilöiden käyttö on kielletty.

5. Muu laivalla tapahtunut vahingonteko johtaa korvausvelvollisuuteen. Vahingonteosta tehdään rikosilmoitus, mikäli vahinkoa ei korvata paikan päällä.

6. Näpistys ilmoitetaan aina poliisille. Alaikäisten osalta ilmoitetaan lisäksi holhoojalle.

7. Nuorisoryhmien johtajat vastaavat siitä, että ryhmä noudattaa aluksen järjestyssääntöjä. Ryhmänjäsenen aiheuttaessa ongelmia, on ryhmänjohtajalla velvollisuus avustaa aluksen miehistöä ja noudattaa heidän antamia ohjeita.

8. Koko laiva luokitellaan anniskelualueeksi. Siksi mukana maista tuotujen tai Eckerö Marketista ostettujen alkoholijuomien nauttiminen laivassa on kielletty. Ainoastaan laivan ravintoloista ja muista anniskelu­pisteistä ostettuja alkoholijuomia saa nauttia laivassa. Mikäli matkustaja rikkoo tätä sääntöä, alkoholijuomat voidaan takavarikoida.

9. Turvallisuussyistä ja kaikkien matkustajien viihtyvyyden takia laivan ravintola- ja baariosastoissa sekä yleisissä tiloissa, kuten auloissa ja hyttikäytävillä nukkuminen ei ole sallittua. Lepoa tarvitsevia matkustajia ohjataan hytteihin.

10. Huumeiden hallussapito tai käyttö laivassa on kielletty. Matkustaja, jolta löytyy huumeeksi luokiteltavia aineita, poistetaan laivasta seuraavassa satamassa.

11. Omien musiikkilaitteiden käyttäminen hyttiosastoilla on kielletty. Järjestysmiehillä on oikeus tilapäisesti takavarikoida tällaiset laitteet.

12. Hyttiosastolla häiriötä aiheuttava matkustaja voi menettää oikeuden käyttää hyttiään, ja hänet voidaan poistaa hyttiosastolta.

13. Yksityisten matkustajien valokuvaaminen on kielletty.

14. Matkustajan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä ja ikänsä.

15. Matkustajalla ei ole laivassa oikeutta harjoittaa liiketoimintaa, järjestää keräyksiä tai arpajaisia, eikä pitää poliittisia tai uskonnollisia puheita, ellei asiasta ole etukäteen sovittu Eckerö Linen kanssa.

16. Rahapelien pelaaminen on kielletty alle 18-vuotiailta.