Suomen Varustamot: Mainettaan parempi merimatka

Suomen Varustamot: Mainettaan parempi merimatka

Suomen Varustamot ry on tiedotteessaan ottanut kantaa viime aikoina mediassa käytyyn runsaaseen keskusteluun eri liikennemuotojen ympäristövaikutuksista ja hiilidioksidipäästöistä. Meriliikenteen päästöjä muihin liikennemuotoihin vertailtaessa on huomioitava eri laskentatavat sekä mm. se, että matkustaja-autolautat kuljettavat merkittävän osan Suomen ulkomaankaupan tavarakuljetuksista.

Heinäkuussa 2019 julkaistiin ensimmäisen kerran merenkulun päästömittausjärjestelmän mukaisesti raportoidut ja riippumattomien luokituslaitosten varmentamat tiedot EU-alueen laivaliikenteen päästöistä. Näiden lukujen perusteella voidaan laskea laivamatkustamisen todellinen hiilijalanjälki. Lue lisää täältä.