Suomen Varustamot tiedottaa merikuljetusten jatkuvuuden merkityksestä yhteiskunnallemme

Suomen Varustamot tiedottaa merikuljetusten jatkuvuuden merkityksestä yhteiskunnallemme
Merikuljetusten jatkuvuus on yhteiskuntamme toimivuuden edellytys – myös poikkeusoloissa
 
Suomen ulkomaan rahtikuljetuksista jopa 90% kulkee meriteitse – merikuljetusten jatkuvuus koronaepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa on varmistettava.  Mikäli tavarakuljetukset pysähtyvät, pysähtyvät myös yhteiskunnan elintärkeät toiminnot.
 
Merikuljetukset ovat Suomen yhteiskunnan toimivuuden kannalta elintärkeitä. Tavaran pitää liikkua, jotta yhteiskunnan perustoiminnot voidaan turvata. Maailmanlaajuisen koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusolosuhteiden ja logistisen ketjun häiriöiden yleistyessä, meriteitse tapahtuvien tavarakuljetusten jatkuvuuden turvaaminen Suomeen on välttämätöntä.
 
”Tavarakuljetukset ovat yhteiskunnan verisuonisto – jos tavara ei liiku, pysähtyy vähitellen muutkin toiminnot. Nyt on huolehdittava siitä että yhteiskunnan pyörät pyörii ja kaupassa riittää ruokaa ja apteekissa lääkkeitä.” toteaa Suomen Varustamoiden toimitusjohtaja Tiina Tuurnala.
 
Suomen tuonnista ja viennistä lähes 90% kulkee meritse, Suomi on tässä suhteessa saari. Laivaliikenteen jatkuvuuden turvaaminen on välttämätöntä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Suomalaiset matkustajalaivat toimivat merkittävänä osana huoltovarmuuden turvaajina muun rahtiliikenteen ohella.
 
”Moni laivamatkustaja ei tule ajatelleeksi, että matkustaja-aluksilla tuodaan valtaosa päivittäistavaroista meidän kauppoihin. ” Tuurnala jatkaa.
 
Matkustaja-autolautoilla kuljetetaan jopa 60% kappaletavaroiden vienti- ja 50 % tuontikuljetuksista. Kaikki suomalaiset matkustaja-autolautat kuljettavat sekä matkustajia että rahtia.
 
”Suomalaiset varustamot ovat varautuneet ja tekevät kaikki mahdolliset toimenpiteet viruksen leviämisen estämiseksi, sekä ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.” toteaa Suomen Varustamoiden puheenjohtaja Tapani Voionmaa Finnlinesilta.
 
Varustamoiden yhteistyö viranomaisten ja huoltovarmuusorganisaation kanssa on tiivistä, jotta merikuljetusten toimivuus ja jatkuvuus pystytään ylläpitämään. Viranomaisten ohjeistusta seurataan tarkasti ja yhteistyö viranomaisten kanssa toimii hyvin.
 
Liiketaloudellisesti koronaepidemian vaikutukset tulevat olemaan varustamoille merkittäviä. Tämä korostuu matkustajaliikenteen loppumisen myötä erityisesti matkustajavarustamoilla.