Mikael Konttinen Trio

Housebändi
3.12. Tuesday 09:15

Aika: 09:15 - 11:00
Sijainti: Bar Nosturi

3.12. Tuesday 15:30

Aika: 15:30 - 20:30
Sijainti: Bar Nosturi

4.12. Wednesday 09:15

Aika: 09:15 - 11:00
Sijainti: Bar Nosturi

4.12. Wednesday 15:30

Aika: 15:30 - 20:30
Sijainti: Bar Nosturi

5.12. Thursday 09:15

Aika: 09:15 - 11:00
Sijainti: Bar Nosturi

5.12. Thursday 15:30

Aika: 15:30 - 16:15
Sijainti: Bar Nosturi